Verksamhetsprofil

Nova-Pack samarbetar med ett urval av europeisk förpacknings leverantörer. Med deras support kan vi erbjuda en professionell, effektiv och kompetent service. Det säkrar att våra kunder får en optimal förpackningslösning – oberoende av val av material eller teknologi.

Med ett stort urval av förslutningar i plast, stål och aluminium kan vi alltid erbjuda en komplett förpackning. Vi tar ansvar för funktionalitet, säkerhet och användarvänligheten. Detta gör att det är enkelt att sammarbeta med Nova-Pack.

Utöver vårt stora standard program, är vi en stark och kreativ extern förpackningsutvecklare och inspiratör från ide till färdig förpackning.

Som en extern försäljningsorganisation för utvalda producenter av olika emballage är Nova-Pack inte primärt upptagna av att (över)sälja emballage från en produktion – vi är däremot hängivna att hitta den optimala lösningen i samarbete med kunden.

Vi håller ett öga på utvecklingen inom detalj- och förpackningsmarknaden och ställer alltid upp på en diskussion. Med vårt breda produktprogram möjliggör Nova-Pack en reduktion av antalet leverantörer hos den enskilde kunden – i många fall är vi totalleverantör av förpackningar.

Vi samarbetar uteslutande med väletablerade producenter och granskar regelbundet deras program och rutiner i förhållande till kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Dessutom är Nova-Pack som leverantör av förpackningar till producenter av livsmedel och drycker i Danmark, registrerad hos Fødevarestyrelsen (danska Livsmedelsverket). Klicka här för den senaste kontrollrapporten

I början av 2020 ingick Nova-Pack ett strategiskt partnerskap med två ledande förpackningsföretag, tyska C.E. Gätcke’s Glas (Treffpack) i Hamburg och den belgiska Gaasch Packaging med huvudkontor nära Bryssel och filialer i Luxemburg och England.

Som en del av avtalet har de två företagen vardera köpt 12,5% av aktierna i Nova-Pack.

Partnerskapet kommer att säkerställa en fortsatt utveckling av vår service och vårt sortiment av intressanta, miljövänliga och innovativa förpackningar.